Surlariçi Platformu

Surlariçi'ne Dev Dokunuş

Misyonumuz

Lefkoşa'nın tarihi bir bölgesi olan Surlariçi’nde, ekonomik ve sosyal bakımdan dezavantajlı kesimler için sürdürülebilir bir sosyal entegrasyon süreci başlatmak ve bu çerçevede sosyal sorumlulukla katılımcılığı teşvik etmek. Bu kapsamda bölgenin tarihi dokusuna ve turizm potansiyeline uygun olarak rehabilitasyonunu ve kentsel dönüşümünü teşvik eden çalışmalarda bulunmak.

vizyonumuz

Surlariçi’nin tarihi dokusu dikkate alınarak insan unsuruyla birlikte kalkınmasını sağlamak ve Lefkoşa’nın en önemli tarihi ve turistik bölgesini insanların kaynaştığı, istihdam ve yatırımla katma değer yaratılan bir cazibe merkezi haline getirmek.

Değerlerimiz

Değerlerimiz Surlariçi Platformu misyon ve vizyonuna ulaşmakta genişlemeye açık bir katılımla sosyal sorumluluğunu yerine getirmeyi, kâr amacı gütmemeyi, dışlayıcılığı reddetmeyi, sürdürülebilirliği ve kaynaşmayı temel değerleri olarak kabul eder.

Paydaşlar

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası
Kıbrıs Vakıflar Bankası
Yakın Doğu Üniversitesi
Side Streets
Lefkoşa Türk Belediyesi
Kuzey Kıbrıs Turkcell
KKTC Telsim
Yunus Emre Enstitüsü
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği
İsviç İletişim